top of page

STERK IN AIRCONDITIONING!

AIRCONDITIONING

Een airconditioning is samengesteld uit een groep componenten welke een gesloten circuit vormen en derhalve het natuurkundige kringloop proces realiseren. Het koudemiddel bevindt zich in dit circuit en ondergaat gedurende het proces voortdurend faseveranderingen. Van damp naar vloeistof en van vloeistof naar damp. Hierdoor ontstaat warmteverplaatsing.

HET AIRCO EFFECT

Het koudemiddel in vloeibare toestand en hoge druk ondergaat een plotselinge drukverlaging. Door de plotselinge drukverlaging zal het koudemiddel spontaan willen overgaan in dampvorm. Het onttrekt hiervoor warmte uit de passerende lucht (Het airco-effect). Er wordt zoveel warmte onttrokken dat de damp in geringe mate oververhit raakt. Vervolgens zal een compressor de damp op een hogere druk en temperatuur brengen. Door warmte af te voeren zal de damp tot vloeistof condenseren waarna het proces zich kan herhalen. 

In eerste instantie wordt onderscheid gemaakt tussen een airco systeem met:

een vast expansieventiel (capillair);

een thermostatisch expansieventiel.

Airco - Aircool

COMPRESSOREN

Wanneer we een verdeling willen maken in de verschillende types toegepaste compressoren dan zouden we tot volgende indeling kunnen komen:

de aan/uit systemen (compressoren met vast slagvolume en koppeling);

de systemen met koppeling en variabel slagvolume, zuigdruk geregeld;

de systemen zonder koppeling en variabel slagvolume, extern geregeld.

Compressoren

FILTER-DROGER SYSTEEM

Een belangrijk extra onderdeel bij de installatie van een airco is het filter-droger systeem. De functie hiervan is om het koudemiddel van mechanische verontreinigingen te ontdoen en water (vocht) te verwijderen. heeft het filter/droger een opslagfunctie. Bij een volledig systeem dienen we nog rekening te houden met diverse regelunits en beveiligingen. De meest essentiële hiervan zijn:

de hoge- en lagedruk beveiligingsschakelaars

de middendrukschakelaar

de vorstbeveiligingsschakelaar

Genoemde systemen zijn systemen waarbij de compressor mechanisch al dan niet via een elektromagnetische koppeling wordt aangedreven. Nieuw zijn compressoren die door een elektromotor worden aangedreven. Bij dergelijke systemen is het toerental van de compressor niet meer afhankelijk van het motortoerental. Dit geeft nieuwe regelmogelijkheden.

Systemen met vast expansieventiel (capillair) zijn het meest eenvoudig, hoewel niet het meest voorkomend. Dergelijke systemen hebben een vaste vernauwing. Zo'n expansieventiel wordt meestal een capillair genoemd. Gemakshalve laten we de gedetailleerde werking van de compressor in eerste instantie buiten beschouwing. Wel nemen we in ons basissysteem een filter-droger, meestal een accumulator genoemd op. Het aanzetten van het systeem geschiedt door de compressor d.m.v. een elektromagnetische koppeling in te schakelen.

AARZEL NIET OM ONS TE CONTACTEREN VOOR MEER INFO!

bottom of page